MISSION & VISION

SAC leverer kvalitetsprodukter for koen, mælken og malkeren!

Produkter, der hjælper mælkeproducenten til en rentabel drift og en sund produktion af en så høj mælkekvalitet som muligt.

SAC udvikler og sælger alle former for malkeanlæg og alle tænkelige former for malkeudstyr til malkning af køer, geder og får.

Uanset om det drejer sig om den opdaterede malkerobot RDS Future Line MAX, om en malkekarrusel med fuldautomatisk betjening, om mælkemålere, sildebens- eller parallelmalkepladser: SAC er en af de få totalleverandører og også frontløber, da de er en af de første på området for automatisk malkning med et unikt robotsystem.

Og SAC tilbyder mere end det. Også hvis det drejer sig om automatisk fodring, moderne management-programmer, daglige forbrugsartikler, specifik træning og sågar komplet staldindretning, er SAC det rigtige sted at henvende sig.

SAC: For koen, mælken og malkeren!

SAC Holland er som en del af Hokofarm Group en salgs- og marketingorienteret virksomhed og forhandler af malkeanlæg i bredeste forstand. Som totalleverandør er SAC aktiv i Benelux-landene, i Irland og i Tyskland. Produkterne leveres med en service af høj kvalitet tilpasset pris/ydelsesforholdet og opfylder krav til professionalisme og standarder for aktuelle og fremtidige malkekvægsbedrifter.

Det nås ved et stærkt fokus på den stadige efterspørgsel i samfundet efter bedre dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. På baggrund af vores hurtige og fremtidsorienterede udvikling er vi globalt i stand til at udvikle og levere fremragende, fremtidssikrede løsninger til vores kunder. Det gør vi udfra vores styrke: Vores veluddannede og højt specialiserede medarbejdere, som er kendt for at have praktisk erfaring og et åbent sind.

Kunder

Vi er af den overbevisning, at vi kun kan udvikle fremtidige løsninger i et tæt samarbejde med mælkeproducenterne. De kræver fleksible og brugervenlige produkter af høj kvalitet og et højt serviceniveau. I fremtiden vil vi være endnu tættere på mælkeproducenterne og gennem et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner, skoler, konsulentvirksomheder og resten af sektoren aktivt gå nye veje.

Medarbejdere

Det er vores overbevisning, at især vores team af mange forskellige højt motiverede medarbejdere er vores største styrke, og vi vil også fremover basere os på en kombination af erfaring, viden og kreativitet, for på den måde til stadighed at opfylde vores kunders krav. Vi vil altid give kvalificerede ingeniører og virksomheder mulighed for i fællesskab at udvikle unikke inhouse-løsninger.

Samfund

Det er vores overbevisning, at vi som en ansvarlig og pålidelig virksomhed har pligt til at fokusere på hele fødekæden, for ikke alene at opfylde nutidens krav, men også at have dyrevelfærden og folkesundheden in mente. Det er et vigtigt mål for os at støtte den fortsatte udvikling af nye, innovative løsninger og produkter, som opfylder behovene hos mennesker og dyr, samt konstant at være på udkig efter nye muligheder. Derfor uddanner vi næste generation af medarbejdere med kompetencer, der kan føre til totalløsninger for fremtidige mælkeproducenter. Alt dette sker i et tæt samarbejde med virksomheder fra periferien af mælkeproduktion.

Forsidebillede