Generelle leverings- og betalingsbetingelser

For alle tilbud fra os, alle ordrer, vi modtager og alle kontrakter, vi indgår, gælder de generelle leverings- og betalingsbetingelser for Hokofarm Group, som er registreret under nummer 39030449, Juni 2009 hos Industrie- und Handelskammer von Gooi-, Eem-, und Flevoland.

De generelle leverings- og betalingsbetingelser kan downloades som pdf-fil fra følgende adresse.

 

Forbehold

Websitet og dets indhold er udfærdiget med stor omhu. Alligevel kan det ikke udelukkes, at noget information ikke længere er aktuel, er ufuldstændig eller på anden måde er fejlbehæftet. Tekst og indhold på websitet er ikke beregnet eller tænkt som rådgivning (herunder, men ikke begrænset til generelle, tekniske og/eller driftsrådgivning) af nogen art.

SAC hæfter ikke for skader (af nogen som helst art), som opstår som følge af brug/konsultation af dette webiste og/eller informationer, der fås fra dette website, inklusive informationer som fås fra andre websites, som dette website linker til.

Indholdet på dette website og data, illustrationer, tekster og kombinationer heraf på websitet er beskyttet af ophavsret. Hvis ikke andet udtrykkeligt er angivet, tilhører ophavsretten SAC. Det er ikke uden forudgående skriftlig accept fra SAC tilladt at bruge, offentliggøre, reproducere og/eller frame dette website eller dele heraf til egen brug.

Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til websitet, bedes man henvende sig til: dk@sacmilking.com