Malkning af får og geder

Effektiv malkning
Der er vel næppe et område, der sammenlignet med fåre- og gedemalkning i den grad fordrer effektivitet. Da selve malkningen foregår i løbet af særdeles kort tid, betyder det, at den manuelle betjening af hvert dyr udgør en stor del den samlede malkeproces. Det er derfor vigtigt at råde over et malkeanlæg, der giver et hurtigt og effektivt forløb på alle områder. 

Alle fordele
SAC´s malkekarrusel er udviklet på baggrund af et dybtgående kendskab til malkning af får og geder. Udstyret med SAC´s unikke HANDYFLOW pattekop får malkeren adgang til faciliteter som vakuumautomatik, der betyder at malkningen automatisk starter, når pattekoppen er på plads, og stopper hvis eller når pattekoppen tages af eller falder af. Desuden sikrer vakuumautomatikken, at der ikke opstår luftindtag ved påsætning, og hvis dyret sparker pattekoppen af under malkningen. Pattekoppens lave vægt og automatiske funktioner letter arbejdet for malkeren og giver ikke mindst et meget hurtigt malkearbejde. 

Hurtigt på plads
Den fysiske udformning af SAC´s malkekarrusel er skabt til den hurtige dyretrafik, som er nødvendig ved effektiv malkning af får og geder. Foderanlægget, der kan udføres med automatisk genopfyld fra fodersilo, tildeler løbende hvert enkelt dyr en afmålt foderration i en krybbe. Krybben forsvinder automatisk ned under ind- og udgangsplatformen, således at dyret hurtigt bevæger sig ud af anlægget. Det giver en meget høj malkefrekvens i dagligdagen.

Fleksibel løsning
SAC tilbyder at levere en komplet malkeløsning fra pattekop til køletank, men vi kan naturligvis også tilbyde individuelle løsninger, der er tilpasset malkeproducenten.

Malkning af får og geder - brochure