RDS Futureline MAX - The future starts now

Maximum af fordele med fokus på det væsentlige
Med RDS Futureline MAX er du sikret et system der passer til din besætnings størrelse, uanset om du har 60, 90, 300 eller flere køer. God investering fra 75 til 120 køer - 1 robotarm til 2 malkebokse. Lavere driftsomkostninger. Pladsbesparende, enkelt og billigt at udvide 1 boks til et dobbeltbokssystem. 

TIM - Total integrated Management - markedets mest brugervenlige Management System
Med TIM har du et fuldt integreret styrings- og overvågningsprogram, der er særdeles landmandsvenligt. Komplet besætningsmanagement, alle dyr på bedriften samlet i et program. Kommunikerer med officielle registre. Data indtastes kun et sted, hvilket giver høj sikkerhed. Via programmets økonomidel har du en komplet økonomisk oversigt på det enkelte dyr. Kvotemodulet giver dig mulighed for planlægning af din produktion for optimal udnyttelse af din mælkekvote. Også PDA/Smartphone løsning, hvor den daglige registrering foretages med komplet oversigt over de enkelte dyr.

Markedets laveste ressource forbrug
Hvis du mener, vi skal spare på el og vand, fordi disse ressourcer er omkostningstunge, er RDS Futureline det oplagte valg for dig. Med erfaringer fra tusindvis af anlæg, kan vi dokumentere, at RDS Futureline har det laveste vandforbrug af alle malkerobotter. Dette sammenholdt med et særdeles moderat energiforbrug gør den til et økonomisk attraktivt og driftbilligt malkeanlæg. Lavt vandforbrug = mindre spildevand = færre omkostninger til opbevaring og udbringning af gylle.

Markedets bedste beskyttelse mod smitte 
Med det unikke SDS (Steam and Disinfection System), minimerer SAC smitterisikoen mellem kirtlerne på den enkelte ko samt smittespredning fra ko til ko. Ved forberedelse af koen tilføres  pattevasken et vaskemiddel, som øger rengøringen samt minimerer smittespredning fra patte til patte. Den unikke forberedelsespattekop rengøres med vaskemiddel hver gang og for at begrænse smitterisikoen desinficeres malkepattekopperne effektivt mellem hver ko med damp.

Markedets førende rådgivning
Der er mange faktorer, der skal tages hensyn til i robotmalkning, bl.a. valg af ko-trafik, afgræsningsstyring samt optimal placering i stalden, da det er vigtigt, at køerne har let adgang til robotten. I robotmalkning er det den enkelte ko's behov, der skal tages hensyn til - dens individuelle malkemønster som skal tilgodeses. Når du investerer i RDS Futureline, er du sikret en uvildig og professionel rådgivning samt opfølgning på det videre forløb med at optimere robotmalkningen i din besætning. Til dette har vi allieret os med kvægfaglige AMS rådgivere fra lokale rådgivningscentre.

Markedsorienteret Servicekoncept "Basic - Plus - Premium"
Med SAC landsdækkende forhandlernet er du sikret en hurtig og effektiv service på dit anlæg.  Serviceintervallerne er baseret på antal malkninger og ikke tidsbaseret, hvilket giver den laveste omkostning pr. malkning.

Markedets mest intelligente & fleksible mælkeopsamling
10 forskellige muligheder for opsamling af mælken. IMC Intelligent Milk Collection) giver dig mulighed for at opsamle mælk individuelt fra den enkelte ko - uafhængigt af malkeboksen. Du kan opsamle mælken i spande, mælkevogn, køletank m.m. Med en optimal opbevaring af mælken både til mejeri og kalve, får du det maksimale udbytte af din mælkeproduktion. Ved at opbevare mælken til udfodring afkølet højner du dyrevelfærden blandt dine kalve. Korrekt opbevaring af kalvemælk = bedre kalvetrivsel = bedre driftsresultat.

Touchskærm med individuel placering til flere bokse
Med Touchskærm har du direkte adgang til dine foretrukne attentionlister, som giver et hurtigt overblik over hvilke køer, der har behov for ekstra opmærsomhed. Du har fuld adgang til indtastning af ønskede handlinger på den enkelte ko, såsom separation af ko og mælk, malkeinterval, kraftfodertildeling osv. Du får den fulde adgang til management programmet direkte ved robotten, så du let kan indtaste eller ændre ønskede data på alle dyr, samt få overblik over besætningen. Touchskærmen bliver placeret efter dit ønske i robotområdet og kan betjene et vilkårligt antal malkebokse.

RDS Futureline Max - milking robot - Brochure

IMG 4567

IMG 5100

IMG 5101

IMG 3703