Service er i gode hænder hos SAC

SAC vokser. Virksomheden trækker som totalleverandør på mange årtiers erfaring og har positioneret sig som den førende leverandør af malkeanlæg på markedet. Salget af både traditionelle malkeanlæg samt malkerobotter stiger år efter år. Salg er en ting  ̶  men også installation, vedligeholdelse og service skal være af høj kvalitet. SAC Service tager sig på bedste vis af disse opgaver. 

Installation og Service

Installation af SAC malkesystemer, klargøring af de krævede materialer, levering af malkeanlæg og gennemførelse af service/vedligeholdelse inklusive problemløsning  ̶  alt dette tager medarbejderne fra serviceafdelingen meget alvorligt. Også serviceringen af fodringssystemer inklusive Pellon foderrobotter og Holm&Laue drikkeanlæg til kalve er hos SAC i gode hænder. 


I tilfælde af uforudsete problemer kan mælkeproducenten døgnet rundt kontakte Call-Center. 70-75 % af alle problemer på malkerobotterne kan i vore dage løses telefonisk af Call-Center. Det sparer omkostninger og forhindrer stress hos både køer og kunder. Klik her for flere oplysninger om hjælp til fejlfinding.

Uddannelse og træning

De tekniske udviklinger følger tæt efter hinanden. Derfor er det nødvendigt, at alle medarbejdere jævnligt bliver efteruddannet. SAC råder med uddannelsescentret Training Centre (TC) i Marknesse over moderne og fuldt udstyrede træningsfaciliteter for medarbejdere, forhandlere og mælkeproducenter. Ved siden af robotanlæggene behandles her også al udvikling inden for malkesystemer som karruseller, parallelstalde osv. Undervisningen gennemføres af vedligeholdelsesteknikere. De er første kontaktpunkt for forhandlerens serviceteknikere. Kundespecifik træning er også en mulighed. Ligesom vi også regelmæssigt gennemfører uddannelse for blandingsfodervirksomheder, skoler osv.

Aaret Rundt